Īsi par demokrātiju, Ivars Ījabs

 

Latvijas Nacionālā bibliotēka īstenojusi projektu “Sākot pilsonības izglītību Latvijā. Pilsonības izglītības federālās aģentūras grāmatu sērijas izdošana”. Tā rezultātā 2017. gada nogalē tika izdotas divas grāmatas par aktuālām pilsoniskās sabiedrības tēmām no Pilsonības izglītības federālās aģentūras (Bundeszentrale für Politische Bildung) grāmatu sērijām.

Īsi par demokrātiju, karikatūra, melu detektors

Rakstu krājumi “Īsi par demokrātiju” un “Bēgļu gaitas pagātnē un mūsdienās” ir veidoti kā mācību procesa atbalsta resurss vidusskolu skolēniem un studentiem.

 

Karikatūra, informācija, Gatis Šļūka

 

karikatūra, grāmata, Īsi par demokrātiju

 

Grāmatas tiks dāvinātas reģionu skolām un augstskolām.
Rakstu krājumu zinātniskais redaktors un jaunu nodaļu par demokrātijas procesiem 20. un 21. gadsimtā Latvijā autors ir politologs Ivars Ījabs.
Projekts atbalsta LNB izglītojošo darbību, kas citu mērķu starpā paredz sekmēt sabiedrības prasmi pārzināt un pielietot savas pilsoniskās prasmes un tiesības.
Projektu finansējusi Vācijas Federatīvās Republikas Ārlietu ministrija.

Grāmatā iekļautas arī dažas manas karikatūras par politikas un demokrātijas tēmu.

Īsi par demokrātiju, karikatūra